Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Schoolgids

Alle informatie voor ouders en leerlingen op een rijtje

Ziekte en verzuim

Leerplicht en verlof (voor de verlofregeling en aanvraag klik hier)

Een kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig. Een vijfjarige leerling krijgt maximaal vijf uren per week vrijstelling. Deze regeling is bedoeld voor kinderen die de volledige schoolweek nog niet kunnen volhouden. Ook bestaat de mogelijkheid om, met toestemming van de schoolleiding, nog eens extra vijf uren vrij te krijgen.

Het kan voorkomen dat een kind om een andere reden dan ziekte niet op school kan komen. Daarvoor is de verlofregeling, die extra schoolverlof regelt. Het is een regeling waar school en ouders zich aan moeten houden. Bij te veel gebruik of misbruik is de directie verplicht de leerplichtambtenaar te informeren. In onze activiteitenkalender en op onze website staan alle regels over leerplicht en verlof.


Absentie

Komt uw kind niet op school, wilt u ons dan op de hoogte brengen? Dan weten wij dat er onderweg niet iets met uw kind gebeurd is. We vragen u om vóór schooltijd te bellen (via telefoonnummer: 0591-552655).