Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Schoolgids

Alle informatie voor ouders en leerlingen op een rijtje

Toetsen

Doelgericht werken en toetsen

Onze school gebruikt de methode onafhankelijke toetsen van BOOM om de kinderen te toetsen op het gebied van rekenen/wiskunde, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. Deze toetsen nemen we een of twee keer per jaar af. Veel vaker wordt er getoetst met methode-gebonden toetsen. Die geven de leerkracht een beeld of de doelen zijn behaald die in de voorgaande periode zijn gesteld. Op sociaal-emotioneel gebied werken wij met de vragenlijsten van de Kanjermethode. Dat geeft ons een goed beeld van het functioneren van het kind op dit gebied.

 

Toetsen en observeren

Bij de resultaten van het onderwijs kijken we nooit alleen naar de resultaten op de verschillende BOOM-toetsen en naar welke school voor voortgezet onderwijs de leerlingen gaan. Resultaten zijn bij ons ook:

· Groeien in zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

· Sociaal vaardig worden en zelfvertrouwen krijgen

· Je veilig en geaccepteerd voelen

 

We werken op alle gebieden aan resultaat, ook door het benoemen van gewenste (tussen)resultaten. Het is een onderdeel van ons kwaliteitsproces.

 

Naast BOOM gebruiken we:

·         taal voor kleuters en rekenen voor kleuters.

·         schatkist (kleuters)

·         fonemisch bewustzijn (kleuters)

·         de drie-minuten-test voor technisch lezen

·         de spellingtoets SVS

·         lezen met begrip voor 3 en 4

·         voor de bovenbouw toets begrijpend lezen

We leggen na het toetsen de niveaus van de leerlingen vast.

 

De sociaal-emotionele ontwikkeling volgen we met een vragenlijst vanuit de kanjermethode.

 

Als voorbereiding op de overgang naar het voorgezet onderwijs maken leerlingen in groep 8 de eindtoets basisonderwijs. Deze toetsen zijn voor de school ook een graadmeter om te zien hoe onze school scoort in vergelijking met andere scholen.