Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Schoolgids

Alle informatie voor ouders en leerlingen op een rijtje

Onderwijstijd

Onderwijstijd
In onze school zorgen we voor voldoende lestijd. Dit wordt gemeten in leertijd per dag, per week en per schooljaar. Het wettelijk totaal minimum aantal lesuren van groep 1 tot en met 8 is 7.520 uur. Op onze school krijgen de leerlingen 7826 uur les.
Hier gaan de studiedagen voor het team, de zgn. margedagen (Meestal ca. 4 dagen, maar max. 7 hele lesdagen) nog wel vanaf.

In de eerste vier leerjaren (onderbouw) moeten leerlingen (wettelijk gezien) ten minste 3.520 uur les krijgen. Bij ons is dat 3647. uur. In de laatste vier leerjaren (bovenbouw) is het wettelijk vastgesteld op 3.760 uur. Bij ons is dat 4179 uur. Er is geen wettelijk maximum aantal lesuren per dag, maar de school moet wel zorgen voor een evenwichtige verdeling van activiteiten over de dag.