Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
Samenwerking tussen de Zwaluw en het Oldersheem 
Vanaf 2017 gaan we ieder schooljaar structureel 6 ochtenden op bezoek bij het Oldersheem.
Onderbouw 2x, middenbouw 2x en de bovenbouw 2x.
In samenwerking met de activiteitenbegeleidsters van het Oldersheem plannen we gezamenlijke activiteiten in het kader van kunst, cultuur & muziek. 
Vanaf 2023 gaan we ieder schooljaar ook structureel 6 ochtenden op bezoek bij de Anloop.

Samenwerking tussen jong en oud! leren van- en met elkaar!
O.a. bewegen aan tafel, knutselen, zingen/ dansen, kleien etc. 

In 2018 is onderstaand kunstwerk gemaakt.
Het kunstwerk heet "De verbinding" , een naam die goed weergeeft wat wij met dit project willen bereiken.Nog een foto van een activiteit. Met de hele school hebben wij, samen met de Ja-knikkers een concert gegeven voor de bewoners van Oldersheem.