Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Kwaliteit

Blijvend ontwikkelen

Ons team werkt hard en enthousiast om de kwaliteit van het onderwijs goed te houden. Dit gebeurt door individuele inzet en door samenwerking. Goed overleg is daarbij belangrijk. Elk jaar bekijkt het team wat er op de onderwijskundige planning komt en wat dan het belangrijkst is om (verder) te ontwikkelen.
 

Systeem van kwaliteitszorg

Om ervoor te zorgen dat ons onderwijs van goede kwaliteit is en blijft, hanteren
we een systeem van kwaliteitszorg waarbij wij onder meer de resultaten van de
tevredenheidsonderzoeken onder ouders, leerkrachten en kinderen gebruiken. Ook de normen die de onderwijsinspectie hanteert en de eisen die Viviani stelt aan goed onderwijs in haar scholen vormen een belangrijk uitgangspunt. In een cyclisch systeem werken wij voortdurend aan onze kwaliteit.
 

Bekijk ons

Inspectierapport
Jaarplan 
Leerlingtevredenheidslijst