Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Onderwijsaanbod

Actueel en breed onderwijsaanbod

De Zwaluw biedt een passend aanbod aan alle kinderen. Naast de reguliere vakken leren de kinderen samenwerken, gedrag, sociale vaardigheden en zelfstandigheid op een manier die past bij hun leeftijd. Voor een passend aanbod gebruiken wij  o.a. methodes. Wij betrekken de omgeving nadrukkelijk bij ons onderwijs (de groene schoolomgeving, samenwerken met oudereninstelling Oldersheem).  In ons jaarplan gaan we dieper in op de inhoudelijke kant van het basisonderwijs. 
 

Computers en iPads

We vinden het belangrijk om inspirerend en uitdagend les te blijven geven. De leerkrachten zijn daarin een belangrijke schakel. Wij gebruiken in alle bouwen een digitaal schoolbord.
Leerling vanaf de middenbouw hebben allemaal de beschikking over een i-Pad.
 

Het onderwijs in grote lijnen

In de voorschool en de onderbouw richten we ons vooral op het samen spelen en leren. De (groene) ruimte rond school wordt hierbij vaak betrokken. We werken meestal in groepjes, waardoor leerlingen elkaar kunnen helpen, stimuleren en van elkaar kunnen leren.
We begeleiden kleuters in het ontdekken van de wereld.
In de middenbouw ligt de nadruk op het leren van de basisvaardigheden. Wij maken daarbij gebruik van methodes. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling neemt een belangrijke plaats in. Wij hanteren de Kanjermethode als leidraad.
Centraal staat het samen zelf oplossen van problemen.
In de bovenbouw stellen leerlingen hun eigen doelen. Ook bepalen zij hoe zij hun doelen willen halen.
Het eigenaarschap ligt bij de leerling.
Ook in de bovenbouw is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Jaarplan

 

Klik hieronder voor het jaarplan