Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Verlof aanvragen


Kinderen vanaf vijf jaar moeten naar school, ze vallen dan onder de leerplichtwet. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag de directeur verlof verlenen. De regels hiervoor staan op de website van de onderwijsinspectie.

Extra verlof vraagt u aan bij de directeur. Via haar ontvangt u het formulier ‘Aanvraag verlof buiten de schoolvakanties’. U kunt het aanvraagformulier ook hier downloaden en vervolgens ingevuld  inleveren.

Absentie

Als een kind door ziekte of andere redenen niet op school kan komen, dan horen we dat graag van de ouders. Dit kan telefonisch: 0591-552655. Mochten we geen bericht krijgen, dan nemen we contact op met thuis, om na te gaan waar het kind is.