Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

voorschool/bso/ tso 

De school hanteert een 5- gelijke dagen model, waardoor tussen schoolse opvang niet meer nodig is. Voor meer informatie over schooltijden zie: https://www.cbdezwaluw.nl/Ouders/Schooltijden
 

Vanwege de kleinschaligheid van onze organisatie, bieden we voor- en naschoolse opvang aan van stichting Vivikids op een collega-school van stichting Viviani. Deze collega-school is in het naastgelegen dorp Nieuw- Amsterdam gevestigd. Zie voor meer informatie: https://cbs-debron.nl/BSO
 

Het vervoer van- en naar deze locatie wordt intern geregeld. Dat geldt voor zowel het vervoer van de Zwaluw naar de buitenschoolse opvang als voor het vervoer in de ochtend van de voorschoolse opvang naar de Zwaluw, tijdens schoolweken.
 

Wanneer u gebruik wilt maken van onze voor- en/of naschoolse opvang, laat ons dat dan weten. Voor meer informatie zie: https://www.cbdezwaluw.nl/Ouders/Voorschool-BSO-TSO 
of neem contact op met stichting Vivikids via:
 

e-mail: info@vivikids.viviani.nl 

telefoonnummers Vivikids:

KDV (0/4 jaar) Carmen 06-57 15 95 27

BSO (4/12 jaar) Ilona: 06-57 13 90 07

of met de school:

e-mail: zwaluw@viviani.nl

telefoonnummer: 0591552655