Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Software-overzicht 

Wij gebruiken voor diverse vakken, naast boeken, ook software.  
Voor onderwijsdoeleinden is er een landelijk internetportaal gebouwd (Basispoort), en via dat portaal is veel software beschikbaar. Als er persoonsgegevens worden uitgewisseld vanuit Basispoort, dan gebeurt dat in toenemende mate anoniem. 
Verder is er er met elke uitgever een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin nadere privacy-afspraken zijn gemaakt. Voor Microsoft en Google zijn er documenten beschikbaar met daarin de afspraken rondom privacy. 
Ook zijn er tools in gebruik, waarvoor we geen persoonsgegevens uitwisselen. We noemen ze hier toch. 
Tot slot: er zijn ook diverse websites, met behulp waarvan leerlingen beter kunnen leren. Principe is: er worden geen leerlinggegevens uitgewisseld (tenzij daarvoor een overeenkomst is afgesloten).
 

Software / websites voor gebruik in de les 

Schoolvak                   

Software                                        

Taal

Nieuw Nederlands Taal

Nieuw Nederlands Spelling

Taalzee

 Lezen

Lijn 3

 

Nieuwsbgrip

Rekenen

Math

 

Rekentuin

Zaakvakken

Topoweb

Algemeen

Flexi (muiswerk)

Engels

Groove.me

Word & Birds

Godsdienst

Kind op Maandag

Muziek/drama

123Zing!