Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Medisch handelen

  
De leerkrachten op de scholen worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die vaak met eenvoudige middelen te verhelpen is. Daarnaast komt het ook voor dat sommige kinderen voorgeschreven medicatie nodig hebben of dat er zelfs medisch handelen verwacht wordt.

Medisch handelen kan risico’s met zich meebrengen en om deze reden wordt er op de Viviani-scholen gewerkt met een Protocol Medisch Handelen. In dit protocol is vastgelegd welke handelingen verwacht mogen worden en welke afspraken hierover moeten worden vastgelegd.

Protocol medisch handelen